Kiezen van een hond: reu of teef?

Wanneer we besloten hebben om een hond in huis te halen, is de volgende vraag meestal: wordt het een reutje of een teef? Daarom is het goed om eens alles op een rijtje te zetten wat in deze keuze kan meespelen. Over reuen en teven doen allerlei verhalen de ronde. Teefjes zouden liever zijn dan reuen, maar er zijn veel teven die echt krengerig zijn. Aan de andere kant zijn er reutjes die enorm lief en zacht zijn en helemaal niet "macho". Wees dus voorzichtig met veralgemeningen.

Persoonlijke keuze
In de eerste plaats is de keuze voor een reu of een teef erg persoonlijk. Bovendien is elk ras weer anders. Van sommige rassen is bekend dat de reuen (bijna) altijd dominant(er) zijn. Later gaan we nader in op punten die van belang kunnen zijn bij de keuze voor reu of teef.

1. Vooroordelen
• reuen zijn dominanter dan teven
• reuen trekken naar de vrouw des huizes, teven naar de man des huizes
• reuen lopen dikwijls weg, teven nooit
• teven zijn aanhankelijker dan reuen
• teven zijn verstandiger dan reuen
• reuen zijn moeilijker op te voeden dan teven
• reuen zijn minder trouw dan teven
In een aantal van deze beweringen zit een grond van waarheid, maar het is goed om ze even in de juiste context te plaatsen en te duiden.

1.1 Dominantie
Dat reuen dominanter zouden zijn dan teven kan men zeker niet veralgemenen. Dit is erg rasgebonden. Wanneer men erover denkt om een 2de hond aan te schaffen of 2 honden tegelijk aan te schaffen, zal men merken dat in dat geval teven vaak dominanter zijn dan reuen. De reu accepteert enorm veel van de teef. Wanneer de teef de reu corrigeert zal de reu dit bijna in alle gevallen accepteren. Ook wanneer een reu en teef elkaar ontmoeten op straat zal de reu een grauw van een teef accepteren. Men mag derhalve niet op voorhand stellen dat reuen dominanter zijn dan teven!

1.2 Wie trekt naar wie?
Dat de reu naar de vrouw des huizes zou trekken en de teef naar de man is een fabeltje. Iedere hond heeft een "alpha-hond" nodig in zijn roedel. Het hoofd van de roedel kan de man of de vrouw zijn. Zowel reuen als teven kunnen opeens "jaloers" zijn wanneer de man en de vrouw elkaar knuffelen in huis. Het hangt dus van de roedelverdeling in huis af hoe dit zal gaan.

1.3 Van huis weglopen
Reuen zouden makkelijker gaan ‘zwerven' en weglopen dan teven. Deze bewering klopt deels. Reuen zullen inderdaad ‘de hort' op gaan als er loopse teefjes in de buurt zijn. Ze kunnen dan uren voor het huis van het teefje rondhangen, totdat die weer naar buiten komt. Maar anderzijds kunnen ook teven erge ‘uitbrekers' zijn wanneer ze loops zijn. Zij gaan dan op hun beurt op zoek naar een minnaar. Teven zijn gemiddeld tweemaal per jaar loops, gedurende 21 dagen. Buiten deze perioden zullen teven over het algemeen niet wegloperig zijn. Reuen daarentegen kunnen - wanneer dit in hun aard ligt - het hele jaar door op zoek gaan naar loopse teefjes.

1.4 Aanhankelijkheid
Over de aanhankelijkheid van reuen en teven geldt hetzelfde als gesteld werd over de vraag "wie naar wie trekt" in huis. Ook hier is van belang hoe de roedel eruit ziet in huis. Ook in dit geval zijn sommige teven afstandelijk, terwijl andere weer erg aanhankelijk zijn. Ditzelfde geldt voor de reutjes. Deze bewering dient dus zeker met een heel grote korrel zout genomen te worden.

1.5 Verstandiger?
Men hoort wel eens beweren dat teven verstandiger zouden zijn dan reuen. Ons inziens is dit echter niet seksegebonden. Wel is waar dat teven bij trainingen en werk geconcentreerder werken. Dit komt omdat reutjes ook tijdens het werken hun geurvlag willen zetten om hun terrein af te bakenen. Teefjes hebben dit niet en bij activiteiten als speuren en gehoorzaamheidsprogramma's kan dit een flink voordeel zijn. Als dit voor jou belangrijk is, kan dit een overweging zijn om voor een teefje te kiezen.

1.6 Makkelijker op te voeden?
Vaak wordt beweerd dat reuen moeilijker op te voeden zijn dan teefjes. In de praktijk merken wij dit echter zeker niet. Opvoedbaarheid hangt nauwer samen met het karakter en het ras, dan wel met de sekse.

1.7 Trouw
Ook hier geldt het vooroordeel dat teven trouwer zouden zijn dan reuen. Vaak immers wordt het weglopen van de reu, gezien als een gebrek aan trouw. Dit is ons inziens niet correct: het heeft te maken met het instinct van de hond en niet met een gebrek aan trouw. Door zijn instinct gedreven, gaat hij op zoek naar loopse teefjes. Hoe sterk honden aan huis gebonden zijn, is eerder rasgebonden. Laten we even het voorbeeld van een keeshond nemen: hij zal bijna nooit het erf verlaten zonder zijn baas!

2. Waar moet men dan wel rekening mee houden?

Na bovenstaande beweringen weet U misschien helemaal niet meer wat U moet kiezen. Het was misschien makkelijker geweest als die beweringen wel waar geweest waren!!
Wij denken dat persoonlijke voorkeur een belangrijk element is, maar daarnaast zijn de activiteiten die U met de hond wil gaan doen, zeer belangrijk voor de keuze die U maakt.

2.1 Teven
Tweemaal per jaar, gedurende 21 dagen, zijn teefjes loops. Bij tentoonstellingen kan dit lastig zijn, omdat ze dan niet mogen deelnemen.
Ook bij trainingen zijn de teven dan snel afgeleid en bovendien mag je bij verschillende verenigingen niet met de teven op het terrein verschijnen, omdat het de reuen onrustig maakt, afleidt en aanzet tot weglopen.
Tijdens de loopsheid moet U ook steeds alert zijn op weglopen van je teefje. Zij zal elke mogelijkheid aangrijpen om op ‘vrijersvoeten' te vertrekken. Uiteraard zijn er preparaten verkrijgbaar bij je dierenarts om zwangerschap te voorkomen. Men kan eventueel ook de hond laten steriliseren, maar dit sluit wel elke mogelijkheid op een nestje uit: deze ingreep is onomkeerbaar.
Teven zijn ook bijna altijd iets kleiner en lichter dan reuen. Ook dit zou een rol kunnen spelen bij uw keuze.

2.3 Reuen
Reuen zijn vrijwel altijd groter en zwaarder dan teven. Wanneer u graag tentoonstellingen bezoekt, kan dit een punt van overweging zijn. Wanneer de hond erg mooi is qua exterieur kan het gebeuren dat men uw reu vraagt voor dekkingen.
Er is verder weinig negatiefs te zeggen over reuen. Waar men het meest rekening mee moet houden, is dat reuen over het algemeen verstokte Don Juans zijn en steeds op zoek willen naar loopse teefjes.

3. Gezondheidsproblemen

Zowel reuen als teven hebben zo hun eigen gezondheidsproblemen. Teven kunnen onder andere problemen krijgen met de baarmoeder, borstkliertumoren, en haaruitval door hormoonstoringen.
Reuen daarentegen kunnen voorhuidontsteking krijgen, hetgeen gepaard gaat met uitvloeiing uit de penis, of prostaatproblemen. Men kan echter niet stellen dat reuen meer of minder last van seksegebonden klachten hebben dan teven.